You are here

Байланыс деректері

Фармация комитетінің анықтамалығы

 

Фармация комитетінің анықтамалығы

Кабинет нөмірі

Лауазымы

Т.А.Ә.

Жұмыс телефонының нөмірі

Электрондық пошта адресі

754

Төраға

Бюрабекова Людмила Витальевна

74-29-93

l.byurabekova@mz.gov.kz

754

Төрағаның орынбасары

 

 

 

754

Қабылдау бөлмесі

Омарова Алия Манатовна

74-29-93

g.basibekova@mz.gov.kz

754

Персоналды басқару бойынша сарапшы

Мукатаева Жанна Адильхановна

74-34-50

zh.mukataeva@mz.gov.kz

754

Сарапшы заңгер-консультант

Орман Жанат Жанбырбайұлы

74-30-73

zh.orman@mz.gov.kz

 

Фармацевтикалық инспекторат басқармасы

 

750

Басқарма басшысы

Ордабекова Жанар Капешовна

74-31-28

zh.ordabekova@mz.gov.kz

750

Бас сарапшы

Зиябекова Сауле Мусабаевна

74-32-83

s.ziyabekova@mz.gov.kz

750

Бас сарапшы

Манакпаева Гулдария Джумахановна

74-32-83

g.manakpaeva@mz.gov.kz

750

Бас сарапшы

Досходжаева Дидар Богенбаевна

74-32-83

d.doskhodzhaeva@mz.gov.kz

750

Бас сарапшы

Увалиев Сулеймен Малгаждарович

74-32-83

s.uvaliev@mz.gov.kz

 

Фармацевтикалық қызметтер көрсету басқармасы

 

716

Басқарма басшысы

Раимкулова Гаухар Ушкемпировна

74-31-16

g.raimkulova@mz.gov.kz

716

Бас сарапшы

Сералиева Сулухан Турысбековна

74-31-16

s.seralieva@mz.gov.kz

716

Бас сарапшы

Мурзахметов Галымжан Айтжанович

74-31-16

g.murzahmet@mz.gov.kz

716

Бас сарапшы

Утеев Рауан Адаевич

74-37-73

r.uteyev@mz.gov.kz

716

Сарапшы

Шукенова Гульнара Нургожиновна

74-31-16

g.shukenova@mz.gov.kz

 

Дәрілік заттардың пайдалануын мониторинглеу басқармасы

 

751

Басқарма басшысы

Адылканов Руслан Амангельдинович

74-33-80

r.adylkanov@mz.gov.kz

751

Бас сарапшы

Абдуллаева Жанара Турганалиевна

74-33-80

zh.abdulaeva@mz.gov.kz

751

Бас сарапшы

Нурахметова Жанар Тлеубергенкызы

74-33-80

zh.nurakhmetova@mz.gov.kz

751

Сарапшы

 

 

 

751

Бас сарапшы

Ибраева Даниля Коммунаевна

74-33-80

da.ibraeva@mz.gov.kz

751

Бас сарапшы

 

 

 

 

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы